1. Sözleşmenin onaylanması
Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzeri) aracılığı ile morefresh.com.tr adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web sitelerini kapsayan siteler üzerinden www.morefresh.com.tr sistemine üye olunabilir. Her www.morefresh.com.tr kullanıcısı, Uzmanlar Sebze Meyve Tarım ve Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ile akdetmiş olduğu işbu kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler
www.morefresh.com.tr kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan taze sebze meyve ve benzeri ürünleri siparişi ve satın almaya ilişkin imkan ve hizmetler sunar.

3. Morefresh.com.tr Kullanıcı sistemi
• Her morefresh.com.tr kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “ kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
• “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
• Her kullanıcının morefresh.com.tr üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem morefresh.com.tr sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
• “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde morefresh.com.tr talep üzerine kullanıcınınMorefresh.com.tr sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için için bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Şifrenin kullanımından doğan problemlerden ve oluşabilecek zararlardan Tanımlı kullanıcı sorumludur.
• Morefresh.com.tr kullanıcılarını Morefresh.com.tr’de kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Morefresh.com.tr sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir.
• Kullanıcıların belirlemiş oldukları Morefresh.com.tr sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden depo, hal veya işyeri ile paylaşılacaktır.
• Morefresh.com.tr sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Morefresh.com.tr, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Morefresh.com.tr Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı Morefresh.com.tr hizmetlerinden yararlandığı sırada,

• Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Morefresh.com.tr’de oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Morefresh.com.tr üzerinden yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin veya üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Morefresh.com.tr üyeliğinin sona erebileceğini

• “Kullanıcı adı” veya e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

• Morefresh.com.tr tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif haklarının Morefresh.com.tr’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını;

• Morefresh.com.tr servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Morefresh.com.tr sorumlu olmayacağını;
• Morefresh.com.tr ‘de sunulan hizmetlere Morefresh.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi , değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallar uymadığı durumlarda Morefresh.com.tr’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
• Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Morefresh.com.tr’ nin sorumlu tutulamayacağını
• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
• Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Morefresh.com.tr’ ye devredildiğini;
• Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
• Diğer kullanıcıların Morefresh.com.tr sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
• Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
• Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
• Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
• Morefresh.com.tr hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Morefresh.com.tr sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Morefresh.com.tr’dan tazminat talep etmemeyi;
• Morefresh.com.tr’ den izin almadan Morefresh.com.tr servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
• Morefresh.com.tr’ nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
• Kurallara aykırı davrandığı takdirde Morefresh.com.tr’ nin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
• Morefresh.com.tr’ nin , kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
• Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
• Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
• Morefresh.com.tr sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Morefresh.com.tr’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Morefresh.com.tr’ ye Tanınan Yetkiler

• Morefresh.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
• Morefresh.com.tr güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
• Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Morefresh.com.tr’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
• Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Morefresh.com.tr tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Morefresh.com.tr kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Morefresh.com.tr sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
• Morefresh.com.tr, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
• Morefresh.com.tr kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Morefresh.com.tr sorumlu tutulmayacaktır.
• Morefresh.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
• Morefresh.com.tr sistemindeki satışlar, sistemdeki ürünlerin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Morefresh.com.tr ilgili bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Morefresh.com.tr sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
• Morefresh.com.tr kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Morefresh.com.tr sistemi içinde Morefresh.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Morefresh.com.tr’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
• Morefresh.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Morefresh.com.tr’ye sistemindeki depo ve işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Morefresh.com.tr kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
• Morefresh.com.tr sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Morefresh.com.tr gerekli özeni gösterecektir ancak depo ve işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Morefresh.com.tr sorumlu değildir.
• Morefresh.com.tr, kullanıcının Morefresh.com.tr sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Morefresh.com.tr’nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
• Morefresh.com.tr kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
• Morefresh.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Kullanım Amacı

• Kullanıcılar, Morefresh.com.tr sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

• Morefresh.com.tr kullanıcıları Morefresh.com.tr sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Morefresh.com.tr sisteminde sunulan seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Morefresh.com.tr düzenlenir.

• Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Morefresh.com.tr, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Morefresh.com.tr’ye yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

8. Kişisel Veri
Kullanıcı Morefresh.com.tr’ye üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Morefresh.com.tr ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Morefresh.com.tr arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Morefresh.com.tr ve Morefresh.com.tr iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Morefresh.com.tr ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Morefresh.com.tr, Morefresh.com.tr iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Morefresh.com.tr üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

9. Kanuni Zorunluluklar
İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Morefresh.com.tr sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

10. Ürün Teslimatı

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Morefresh.com.tr sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

11. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak ;
• kullanıcı adresinin sipariş verilen gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
• Siparişin sistemsel hata, internet kesintisi vb. hatalardan ötürü iletilememesi halinde
• siparişin bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
• Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda taze meyve sebzede bozulma olması halinde ilgili teslimatçının ve gönderici deponun onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili depo/merkez bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili teslimatçı görevlisine iadesi gerekmektedir.
• Ürünlerde teslim sırasında bozulma olduğu tespit edilerek belirtilmedikçe teslimden sonra iade yapılamaz. —

Morefresh.com.tr, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.
Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Morefresh.com.tr bünyesinde doğrudan yapılmaktadır.

12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Morefresh.com.tr sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Morefresh.com.tr Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Morefresh.com.tr sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleriİşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih
Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.